Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Природничо - географічний факультет Мелітопольського державного педагогічного університета імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Філологічний факультет Мелітопольського державного педагогічного університета імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Slide 1 jFlow Plus

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Ukrainian (UA)
Вы зараз на сторінці:
Головна

Природничо-географічний факультет

01.09.2015

 


Наш сайт: geo.mdpu.org.ua

Кафедра історії
Кафедра фізичної географії
і геології
Кафедра туризму, соціально-економічної географії та краєзнавства
Кафедра права Кафедра теорії
і методики фізичного виховання
та спортивних дисциплін

 

Електронний збірник статей Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Історико-географічний дискурс проблем геосфери»


Історія природничо-географічного факультету починається з червня 1961 року, коли на підставі клопотання членів Мелітопольського відділу Всесоюзного географічного товариства Міністром освіти був підписаний наказ про організацію у Мелітопольському державному педагогічному інституті біолого-географічного факультету. З часом назва факультету трансформувалася на «природничо-географічний» у зв’язку з відокремленням хіміко-біологічного факультету.

Натепер факультет складається з чотирьох кафедр:

 • - фізичної географії і геології (випускова). Специфікація - дослідження з геології та фізико-географічних дисциплін (науки про Землю);
 • - туризму, соціально-економічної географії та краєзнавства (випускова). Специфікація - туристичні дослідження, дослідження з соціально-економічної географії, краєзнавчі дослідження;
 • - історії (випускова). Специфікація - дослідження з історії України, етнографії та етнології;
 • - теорії та методики фізичного виховання та спортивних дисциплін (випускова). Специфікація - дослідження здоров’язвберігаючих компетенцій.

Крім кафедр на факультеті функціонує геолого-палеонтологічний музей, міжкафедральна лабораторія комплексного краєзнавства, геотехнічна лабораторія, лабораторія рекреаційної географії та туризму.

Підготовка фахівців здійснюється в межах рівнів «бакалавр», «спеціаліст», «магістр» за такими напрямами і спеціальностями:

 • 6.040104 Географія. (бакалавр);
 • 7.04010401 Географія (спеціаліст);
 • 8.04010401 Географія (магістр);
 • 6.020302 Історія (бакалавр);
 • 7.02030201 Історія (спеціаліст);
 • 8.02030201 Історія (магістр);
 • 6.010201 Фізичне виховання (бакалавр);
 • 7.01020101 Фізичне виховання (спеціаліст);
 • 8.01020101 Фізичне виховання (магістр);
 • 6.140103 Туризм (бакалавр).

На факультеті при кафедрі фізичної географії і геології діє аспірантура за напрямом 04.00.01 - загальна та регіональна геологія.

На факультеті розроблена система практичної підготовки фахівців, яка включає навчальні та виробничі практики. Навчальні практики передбачають практичне закріплення теоретичних знань, отриманих на лекційних заняттях. Перелік практик відповідає профілю освітньої програми кожного напряму підготовки та спеціальності. Особливістю географічних практик є їх проведення у природному та соціально-економічному довкіллі в різних регіонах України та за кордоном - у різних типах ландшафту, по річках, у лісах, у горах, а також на промислових та сільськогосподарських підприємствах різноманітного профілю.

Випускникам при здобутті вищої освіти за рівнями «спеціаліст» і «магістр» залежно від профілю освітньої програми присвоюються додаткові спеціальності або спеціалізації:

 • - основи економіки;
 • - організатор краєзнавчо-туристичної діяльності;
 • - правознавство;
 • - біологія;
 • - фізичне виховання.

Студенти мають можливість додатково вивчати курси іноземних мов (польська, болгарська, англійська, німецька).

На кафедрах факультету під керівництвом провідних викладачів функціонують студентські наукові гуртки, а також студентський осередок Центру болгаристики.

Напрями наукових досліджень кафедр факультету:

- Кафедра історії - історіографія і джерелознавство історії України; нова та новітня історія України;

- Кафедра фізичної географії - геологічні, геоекологічні та фізико-географічні проблеми Приазов’я.

- Кафедра туризму, соціально-економічної географії та краєзнавства - етнографічні, туристичні, суспільні та економіко-географічні дослідження регіону.

- Кафедра теорії і методики фізичного виховання та спортивних дисциплін - здоров’язберігаючі технології засобами фізичного виховання і спорту.

- Кафедра правознавства - проблеми розвитку окремих галузей права в Україні.

Основними принципами і підходами до побудови навчального процесу є компетентнісний та комплексний.

Основними формами організації навчання очна, заочна. Додатковим елементом навчального процесу є дистанційна освіта.

За кількісними показниками учасників навчального процесу найбільш поширеними формами є індивідуальна та групова.

Основний зміст навчальних дисциплін викладається у вигляді лекцій, практичних, лабораторних і семінарських занять.

Основними інформаційними ресурсами навчального процесу є бібліотечний фонд університету і кафедр, вільний і безкоштовний доступ у межах факультету до мережі Інтернет, колекції і стенди геолого-палеонтологічного музею, стендові матеріали тематичних кабінетів.

Міжнародні зв’язки кафедр полягають у науковому та навчальному співробітництві студентів і викладачів. Щороку студенти напряму «історія» проходять студентські археолого-етнографічні практики в Болгарії (м. Стара Загора, м. Слівен). Студенти спеціальності «географія» проходили навчальні практики у м. Лепель (Білорусь), м. Псков, Санкт-Петербург (РФ), Туреччині, Німеччині, Фінляндії. Відкриваються нові перспективи розвитку навчальних практик у Польщі. Викладачі підтримують наукове співробітництво з колегами багатьох європейських країн та Росії.

Серед студентських досягнень найбільш визначними є перемоги студентів факультету у спортивних змаганнях на чемпіонатах світу і Європи з вільної боротьби, карате, кікбоксингу, художньої та спортивної гімнастики та ін. Студенти факультету неодноразово перемагали і ставали призерами ІІ етапу Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт, фінальних етапів Всеукраїнських студентських олімпіад, різноманітних конкурсів і змагань.

Серед перспективних напрямів розвитку факультету - розвиток існуючих напрямів та спеціальностей на факультеті, інтенсифікація співробітництва з закордонними університетами-партнерами у галузі обміну викладачами та студентами, поліпшення якісного складу професорсько-викладацького складу кафедр, розширення баз проведення начальних та виробничих практик, покращення матеріально-технічної бази навчального процесу та умов навчальної та викладацької діяльності на факультеті, підвищення ролі студентського самоврядування у навчальній, науковій, виховній та суспільній діяльності факультету.


НАША АДРЕСА: 72312, Запорізька область, м. Мелітополь,
вул. Гетьманська, 10, деканат.

тел. 8 (0619) 44-04-27